Warning: Declaration of ET_Theme_Builder_Woocommerce_Product_Variable_Placeholder::get_available_variations() should be compatible with WC_Product_Variable::get_available_variations($return = 'array') in /home/customer/www/theenglishnow.com/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/frontend-builder/theme-builder/WoocommerceProductVariablePlaceholder.php on line 8
Online Courses | The English Now

HỌC TẬP MỌI LÚC & MỌI NƠI VỚI LMS

Beginner

Hội thoại, ngữ pháp và luyện tập từ vựng cơ bản. Các bài học phù hợp với người mới bắt đầu học Anh ngữ.

Suggestions: Đăng ký khoá học, bạn sẽ được học tuyển tập các truyện và các đoạn hội thoại cơ bản ( Các tài liệu tương tác)

Kids

Bảng chữ cái, Số đếm, Các học liệu tiếng Anh cơ bản.

Đăng ký khoá học, bạn sẽ đưọc học các bài học tiếng Anh tương tác, các trò chơi nâng cao kỹ năng tiếng Anh phù hợp với trình độ Kids.

Doanh nghiệp

& Công nhân

Tiếng Anh chủ đề Kinh doanh và Người lao động

Thực hành Tiếng Anh hữu ích cho mọi doanh nhân và người lao động

Đăng ký khoá học, bạn sẽ được học tiếng Anh kinh doanh với các nội dung học tập tương tác

Ôn luyện Cambridge
& IELTS

Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS và Cambridge của bạn với các tài liệu và tài liệu tương tác của chúng tôi.

Đăng ký khoá học, bạn có cơ hội truy cập kho tàng đề thi Ielts Mẫu trực tuyến, ôn tập các tài liệu cho kỳ thi Cambridge

Tiếng Anh chủ
đề Du lịch và
Văn hoá

Learn phrases you will need when travelling abroad.

Suggestions: Elementary Reading Series / Conversation (Interactive Materials)

Thảo luân

trong tiếng Anh

Các bài học tiếng Anh chất lượng cao dựa trên các bài báo được cập nhật hàng ngày.

Đăng ký khoá học, bạn sẽ được truy cập tin tức hàng ngày, các cuộc tranh luận, thảo luận bằng tiếng Anh.

 

ENGLISH FOR EVERYONE. JOIN US NOW!